Du använder en gammal och utdaterade webbläsare.
Vänligen hämta en säker och modernare webbläsare.
Chrome Ladda ner
Firefox Ladda ner

Jag vill fortsätta till Kobia.se ändå »
Avbryt Sök

Visselblåsning

Vår långsiktiga framgång bygger på att göra affärer på ett rättvist och etiskt sätt. Vår visselblåsarservice ger möjlighet att anmäla eventuella misstankar om missförhållanden eller brister i vår verksamhet.

Din roll är viktig för företagets långsiktiga framgång. Om du har oro eller misstankar om ett allvarligt missförhållande som bör stoppas eller på något sätt åtgärdas så ska det anmälas. Du behöver inte ha bevis på dina misstankar men alla anmälningar ska göras i god tro.

Du kan ta upp ditt ärende helt anonymt genom att använda vår rapporteringskanal. Kanalen  hanteras för din säkerhet av en tredje part, WhistleB.

Här kan du rapportera in och föra en anonym dialog angående eventuell oro om missförhållanden: https://report.whistleb.com/en/asposweden

Vi rekommenderar anställda att rapportera från en enhet som inte är ansluten till intranätet.

För ytterligare information på engelska angående visselblåsarservicen se gärna:

 

"WhistleB säkerställer visselblåsarens anonymitet. Tjänsten är skild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller annan data som kan identifiera en person som skickar ett meddelande. Meddelanden är krypterade och kan endast dekrypteras av utsedda personer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa meddelanden." 

WhistleB