Du använder en gammal och utdaterade webbläsare.
Vänligen hämta en säker och modernare webbläsare.
Chrome Ladda ner
Firefox Ladda ner

Jag vill fortsätta till Kobia.se ändå »
Avbryt Sök

Kobia är nu miljöcertifierade

Kobia är nu miljöcertifierade enligt ISO 14001 - Att bli ISO 14001-miljöcertifierade är ett naturligt nästa steg för oss att ta då det på ett dokumenterat och effektivt sätt hjälper oss fortsatt framåt i miljöarbetet.
tisdag 28 juni, 2022

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning. Standarden innehåller krav som företag behöver uppfylla för att uppnå ett framgångsrikt miljöarbete. Miljöarbetet styrs och implementeras i en hel organisation genom miljöledningssystemet. En tredje part reviderar årligen att företaget har ett väl fungerande miljöledningssystem och uppfyller kraven i ISO 14001-standarden för att behålla certifikatet. Ett certifikat är en kvalitetsstämpel på ett framgångsrikt miljöarbete.


Varför inför Kobia ett miljöledningssystem?

Vi har de senaste åren genomfört flera miljöförbättrande projekt. Exempelvis så har vi gått över till en helt fossilfri produktion av mandelmassor, fyllningar, vaniljkräm och marsipan. Överskottsvärmen från vår pelletspanna i Tyresö tas tillvara och går in och stöttar fjärrvärmenätet. Stora delar av vår säljkår kör nu elbilar och leveranser görs delvis med fossilfritt HVO-bränsle. Att bli ISO 14001-miljöcertifierade är ett naturligt nästa steg för oss att ta då det på ett dokumenterat och effektivt sätt hjälper oss fortsatt framåt i miljöarbetet.


Vad har Kobia för miljömålsättningar?

Våra främsta miljömål just nu är bland annat att effektivisera transporter, att öka andelen miljöcertifierade leverantörer och att minska våra kassationer.

Här hittar du vårt certifikat och kan läsa mer om vårt miljöarbete